6976894692 Χαλανδρίτσα Πατρών Ερύμανθος adonisbitsis@gmail.com